HAKKIMIZDA

Bizi Tanıyın

İstek Okulları, fark yaratan programları ile geleceğe dünya standartlarında başarılı nesiller yetiştirir. Yabancı dil programları ile anaokulundan lise son sınıfa kadar yoğun bir İngilizce programı yürütmektedir.

Hedefimiz öğrencilerin yaş düzeyleriyle paralel olarak dilin dört becerisini (okuma, dinleme, yazma, konuşma) etkin şekilde kullanabilmeleri, ana dillerinde olduğu gibi yazılı ve sözlü olarak kendilerini farklı bir dilde de ifade edebilmelerini sağlamaktır.

İstek Okulları, öğrencilerini robotik ve kodlama dersleriyle geleceğe hazırlamakta ve sistematik öğrenme yetilerinin temellerini atmaktadır. Kodlama eğitimi, çocukların algoritmik düşünme, problem çözme, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurabilme, bir problemin çözümünü çok yönlü düşünebilme, öz güvenli olma, yaratıcı olma gibi becerilerini artırmak amacıyla kullanılan bir uygulamadır.

Problem çözme ise öğrencilerin karar verme ve çözüm üretme yeteneklerini geliştirmek için kullanılan bir öğretim yöntemidir.

Öğrenci için anlamlılık

Öğrenim hedeflerimiz, öğrencilerin amaç, ilgi ve ihtiyaçlarını göz önüne alır. Bu hedefler; öğrencinin bir bilim alanında edindiği bilgi ve teorilerle, bu bilgi ve teorilerin günlük yaşamlarındaki uygulama alanları arasında bağ kurmalarına yardımcı olacak şekilde belirlenmiştir.

Destekleyici öğrenme

İSTEK OKULLARI’nda öğrenme atmosfer, güvenli ve destekleyicidir. Öğrenciler soru sormaya teşvik edilir, öğrenme faaliyetlerinin planlanmasında katkıda bulunur. Öğrencilerin görüşlerine ve değerlerine saygı duyulur.

Değerlendirme

İSTEK OKULLARI’nda değerlendirme; önceden belirlenmiş öğrenim hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını sınamak ve öğrencinin eksiklerini tamamlamasına katkıda bulunmak amacını taşır.

Derinlik

Öğrencilere çok geniş yelpazede yüzeysel bilgiler vermek yerine, değişik bilim alanlarında güçlü ve etkin fikirleri derinlemesine araştırma fırsatı verilmesi hedeflenmektedir.