İLKOKUL

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

 

İlkokul Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) birimi gelişimsel, eğitsel ve önleyici rehberlik anlayışından yola çıkarak öğrencilerin yaşam boyu gelişimlerini destekleyen çalışmalara yer vermektedir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimimiz öğrencilerimizin kendini tanıyan, kendine güvenen, özgür düşünen, bağımsız, ne istediğini bilen bireyler olarak kendilerini gerçekleştirmelerini hedefler. Bu hedefler doğrultusunda çalışmalarını yürütür.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi çalışmalarında gizlilik, gönüllülük, süreklilik esas alınmaktadır.

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Çalışmaları

 

1. Öğrenciye Yönelik Çalışmalar:

Psiko Sosyal Gelişim:

 Okula uyum sürecini desteklemek,

Kendini tanıma becerilerini geliştirme,

Sorumluluk duygusunu geliştirme,

Olumlu benlik algısı geliştirme,

İletişim becerilerini geliştirme,

Dinleme becerilerini geliştirme,

Akran ilişkilerini geliştirme,

Problem çözme becerilerini geliştirme,

Sorunlarla baş etme becerilerini geliştirme,

Karar verme becerilerini geliştirme,

Öfke kontrol yönetimini geliştirme.

 

Akademik Gelişim:

Dikkat ve yönerge takibi çalışmaları,

Verimli ders çalışma alışkanlığının kazandırılması,

Zaman yönetimi becerisini geliştirme,

Sınav kaygısı ile başa çıkma becerilerini geliştirme,

Planlama ve organizasyon becerilerini geliştirme,

Öğrenme süreçlerini engelleyen faktörlerle başa çıkma becerilerini geliştirme.

 

Kariyer Gelişimi:

İlgi ve yeteneklerini tanıma,

Hedef belirleme ve belirlenen hedefe yönelik strateji belirleme becerilerini geliştirme.

 

Veliye Yönelik Çalışmalar:

 

Bireysel veli görüşmeleri:

Dönemde en az bir kez yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerdir. Bu görüşmelerde amaç, öğrenciyi ve veliyi yakından tanıma, öğrencinin gelişiminde önemli rol oynayan faktörleri okul-veli iş birliği ile desteklemektir.

 

Seminerler:

Dönemde en az iki kez okul psikolojik danışmanlarımız ve alanında uzman kişiler tarafından öğrencilerin gelişim süreçleri göz önünde bulundurularak belirlenen konularda düzenlenen interaktif seminerlerdir.

 

Seminer konuları:

Etkili Ebeveyn Olma

Anne Baba Tutumları

Çocuklarda Bilişsel Gelişimin Desteklenmesi

Sorumluluk Becerisi Kazandırmada Aileye Düşen Görevler

Çocuklarda Dikkat Becerilerinin Geliştirilmesi

Verimli Ders Çalışma Alışkanlığının Kazandırılması

Özbakım Becerilerinin Kazandırılması

Aile İçi İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi vb. konular ele alınmaktadır.

 

Bültenler:

Okul psikolojik danışmanları tarafından her ay çeşitli bilimsel kaynaklar araştırılarak yazılan bilgilendirme bültenleridir. Bültenler k12 üzerinden tüm velilerimize gönderilmektedir.

 

2. Öğretmenlere yönelik Çalışmalar:

İzleme toplantıları

Konsültasyon (müşavirlik) çalışmaları

İhtiyaca yönelik seminerler