LİSE

ÖZEL İZMİR İSTEK ANADOLU LİSESİ

 

PDR BÖLÜM ÇALIŞMALARI

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik anlayışımızda ve hedeflerimizde;

Gelişimsel ve önleyici yaklaşım benimsemek.

Her bireyin değerli ve önemli olduğu gerçeğinden hareketle öğrencilerimizin kendini geliştirebilmesi için potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmesi için çaba göstermek; bu da tüm psikolojik danışmanlık ve rehberlik çalışmalarımızın çerçevesini oluşturur.

Öğrencilerimizin kendine ve dış çevreye ait farkındalıkları gelişmiş, güçlü, problem çözme becerisine sahip, özdenetimi yüksek,  hedefleri olan ve bunları gerçekleştirmek için harekete geçen bireyler olmaları için eğitsel, mesleki ve kişisel alanlarda bireysel ve/veya grup rehberlik ve psikolojik danışmanlık çalışmaları yürütmek.

Öğrenci ayırt etmeksizin tümünü Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinden yararlandırmak

Okul topluluğunun tüm paydaşları olarak, okul-aile iş birliğini önemsemek.

Velilere yönelik bireysel görüşmeler, seminerler gibi çalışmalarla bu iş birliğini öğrencilerimizin gelişimlerine yansıtmak.

 

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencilerin kişilik özellikleri, psiko-sosyal gelişimleri, yetenek ilgi alanları ve akademik gelişimleri, bireysel farklılıkları dikkate alınarak gerçekleştirilen çalışmalardır.

Liseye yeni kayıt olan öğrenciler, rehberlik bölümünün liderliğinde planlanan “oryantasyon” çalışmaları ile  okulu tanıma ve okula uyum sağlatmak.

Yıl içinde, çeşitli gözlem ve teknikler kullanılarak öğrencilerin kendileriyle ilgili farkındalık kazanmaları sağlamak.

Öğrencilerin kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri yönünde destekleyici çalışmalara yer vermek

 

Sınıf Rehberlik Çalışmaları;

Öğrencilerin farkındalıklarını artırmak ve gelişimlerini desteklemek amacıyla  sınıf rehberlik çalışmaları yapmak.

Zaman Yönetimi

Motivasyon

Akran Zorbalığı

Bağımlılık

Sosyal Medya Kullanımı

Kişisel Sınırları Fark Etmek

Cinsel Sağlık Eğitimi

Farklılıkları Kabul

Meslek Seçimi/Karar verme

Kariyer Planlama

 

Kişisel Rehberlik Çalışmaları:

Öğrencilerimizi; kendini tanıması, geliştirmesi, çevresine uyum sağlaması, sorunlarını çözmesi ve sağlıklı kararlar verebilmesi için desteklemek,

Öğrencilerimizin toplumsal ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak,

Öğrencilerimizin zamanı verimli kullanabilme alışkanlığını geliştirmek,

Öğrencilerimizin evrensel değerleri kazanması için dünya görüşü kazanmalarına yardımcı olmak,

Okula ve çevreye uyum sağlamalarına yardımcı olmak,

Arkadaşlık ilişkileri ve bu ilişkilerden kaynaklanan sorunları çözme becerisi geliştirmede yardımcı olmak,

Aile içi iletişim iletişimi güçlendirmek için destek vermek,

Sınav kaygısı ve sınava hazırlanma teknikleri konusunda bilgilendirmek,

Stres ve stresle baş etme yöntemleri konusunda destek vermek,

Çatışmalar ve çatışma çözümleri ile ilgili danışmanlık yapmak,

Yaşam evreleri ve ergenlik süreci hakkında bilgilendirmek,

Uygun seçimler yapabilme konusunda danışmanlık yapmak.