OKUL ÖNCESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

 

Okul Öncesi Rehberlik Hizmetlerinin Amaçları ve İlkeleri

 

Amaçlar:

Rehberlik hizmetleri Millî Eğitimin genel amaçları doğrultusunda yürütülmektedir. Bu doğrultuda okul öncesi dönemde çocuğun sosyalleşmesi, kendini ifade etmeye yönelik gelişim göstermesi, sorumluluk alan bir birey olabilmesi için adımlar atması, ilkokula geçiş öncesinde okula uyum sağlaması ve duygusal anlamada gelişim göstermesi hususunda rehberlik hizmetleri sunulmaktadır. Bu hizmetler ihtiyaç dahilinde aile rehberliği ile desteklenmektedir. Aile rehberliği, velilere ihtiyaç duydukları konularda bilgilendirme yapma amacıyla sunulan hizmetlerdir.

 

Veli görüşmeleri ve bilgilendirmesi:

Okul öncesinde ihtiyaç dahilinde bireysel çocuk ve veli görüşmeleri yapılmaktadır. Bilgilendirici broşürler ihtiyaç duyulan konularda velilerimize iletilmektedir veya veli seminerleri düzenlenmektedir.

 

Uygulamalar:

Öğrenci okula başlamadan önce öğrenci tanıma çalışması yapılmakta ve bu çalışma sonrasında veli ve öğretmene geri dönütlerde bulunulmaktadır. Bu doğrultuda öğretmenler çocukların gelişim alanlarına yönelik çalışmalara başlamaktadırlar.

İlkokula geçiş gerçekleşmeden önce anaokulunun son aylarında öğrencilerimize Okul Olgunluğu Testi uygulanmaktadır. Bu testin sonuçları doğrultusunda öğretmenlere ve ailelere geri bildirimler verilmekte ve gelişmesi gereken alanlar ile ilgili çalışmalar yapılması önerilmektedir.

Yıl içerisinde çocuklarla her hafta grup çalışmaları veya oyun gözlemleri yapılmaktadır. Sınıflarda yapılan oyun gözlemleri ile öğrencilerin baş etme becerileri incelenmekte ve öğretmenlere geri bildirimler verilmektedir. Okul öncesi dönemde yapılan grup çalışmaları her yıl Millî Eğitim Bakanlığı’nın genel ve yerel hedefleri doğrultusunda değişim göstermektedir. Ayrıca yıl sonunda veliler ve öğretmenlere uygulanan Rehberlik İhtiyacı Belirleme Anketi doğrultusunda okul öncesi programının özel hedefi belirlenmektedir.

Yıl boyunca okul öncesi grubu ile yapılan grup çalışmaları;

· Okula ve çevreye uyum,

· Rehberlik servisinin tanıtılması,

· İhmal istismardan korunma,

· Gerektiğinde “Hayır” deme,

· Çocuklarda öz disiplin geliştirme,

· Her bireyin özel alanı olduğunu kavrama,

· Hak ve sorumluluklarını bilme,

· Olumlu davranış geliştirme,

· Şiddeti önleme,

· Çatışma çözme becerilerini geliştirme,

· Bireysel farklılıklara saygı duyma,

· İş birliği geliştirme,

· Teknoloji bağımlılığı konularını kapsamaktadır.

Okul öncesinde bütün bu rehberlik hizmetleri planlanır ve yürütülürken,

· Bilimsel ve yenilikçi olunması,

· Bireye ve bireysel farklılıklara saygı duyulması,

· Mesleki ve etik değerler doğrultusunda,

· Yaş gelişim özelliklerine uygun yaklaşım gösterilmesi önemsenmektedir.