ORTAOKUL

AMACIMIZ

 

Öğrencilerimizin;

Kendilerini tanıması,

İlgi ve yeteneklerinin farkına varması,

İlgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmesi,

Bilişsel, sosyal ve duygusal açıdan sağlıklı birer birey olması,

İletişim kurma ve sorun çözme becerilerini geliştirmesidir.

 

Okulumuzda yürütülen rehberlik çalışmaları öğrenci, veli ve öğretmenlere yöneliktir.

 

ÖĞRENCİYE YÖNELİK

Bireysel Görüşmeler

Rehber öğretmenler; öğrenci, danışman öğretmen, aile ve kendi gözlemlerinden edindiği bilgiler doğrultusunda öğrenciyle bireysel görüşme yapar. Aynı zamanda öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda da bireysel görüşme yapabilir.

 

GRUP REHBERLİĞİ  ÇALIŞMALARI

İhtiyaca yönelik olarak farklı sorun alanlarında (problem çözme becerileri, güvenli davranış geliştirme, duyguları tanıma, arkadaşlık ilişkileri, iletişim becerileri, akran baskısı, sınav kaygısı ile baş etme, motivasyon, hedefler vb. gibi) kendilerini ifade edebilmelerine olanak sağlayan duyguların paylaşımının yer aldığı paylaşım grupları gerçekleştirilir.

 

ORYANTASYON

Okulumuza yeni gelen öğrencilere olumlu okul yaşantısı geliştirmek, uyum sürecinde karşılaşabilecekleri zorluklarda gereken desteği akranları aracılığı ile sağlayabilmek amaçlanır. Akran asistanlığı çalışması ile yardım becerileri olan, öğrencilerden yararlanılan, olumlu bir gücün desteğini alarak öğrencinin uyum sürecini kolaylaştırmak hedeflenir. Okula yeni gelen her öğrenci ve velileri ile bireysel görüşmeler yapılır.

 

GÜVENLİ OKUL FİZİKSEL VE SÖZEL ŞİDDET KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Güvenli okul kapsamında her bir öğrencinin, hem kendisinin hem diğer arkadaşlarının fiziksel, psikolojik ve duygusal olarak zarar görmeyecekleri şekilde davranması ile oluşacak bir okul ortamı tanımlanmaktadır. Bu amaçla önleyici rehberlik çalışmaları düzenlenmektedir. Ortak disiplin anlayışımız doğrultusunda öğrencilerimizden beklediğimiz davranışlar sene başında yapılan öğrenci seminerlerinde öğrencilerimize anlatılır. Sınıf rehber öğretmenleri öğrencileriyle birlikte sınıf kurallarını oluştururlar. Bu çalışmalar ile çocukların ve gençlerin gelecek yaşamlarında daha güvenli bir yaşam sürebilmeleri için gerekli olan temel becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

 

“Öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemleri ve ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan güvenli okul çalışmalarında aşağıda yer alan konu başlıklarında, sınıf çalışmaları, paylaşım grup çalışmaları yapılmakta konferanslar ve söyleşiler düzenlenmektedir.

 

7. ve 8. Sınıflarda DANIŞMANLIK

7. ve 8. Sınıflarımızda yürütülen Danışmanlık Sisteminin daha sağlıklı gerçekleşmesi için belirli periyotlarla öğretmenlerle bireysel görüşmeler yapılıyor. Görüşmeler esnasında her öğrenci tek tek ele alınarak, akademik ve psiko-sosyal değişimler ve gelişimler üzerinde durulur. Bu sayede öğrencilerinin gelişim süreçlerini daha yakından takip etmek ve ihtiyaçları kısa sürede tespit etmek mümkün oluyor. PDR bölümü tarafından hazırlanmış olan “Danışmanlık Saati Haftalık Programı” ile danışmanlık sistemi ve danışman öğretmen çalışmaları destekleniyor. Öncelikle bu program rehber öğretmen tarafından danışman öğretmenlere sunumlar ve paylaşımlarla ifade ediliyor. Danışman öğretmenler hafta 1 öğrencileriyle görüşüyor, 2 haftada 1 velilerine geribildirim veriliyor.

 

Motivasyon

Verimli Ders Çalışma Teknikleri

Test Çözme Teknikleri

Ders Çalışma Programı Hazırlama

Sınav Kaygısı

 

ÖĞRENCİ SEMİNER, TED İSTEK KONFARANSLARI

Teknoloji Kullanımı

Akran Baskısı

Farklılıklara Saygı

Verimli Ders Çalışma Yöntemleri

Ergenlik Dönemi Özellikleri

Motivasyon ve Başarı

Verimli Ders Çalışma

Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma

Sınava Az Kala

Öğrencilerin ders çalışmaya konsantre olmalarına, ders çalışmayı engelleyen etkenleri fark etmelerine, evdeki zamanı planlayabilmelerine yardımcı olmak için “Verimli Ders Çalışma Yöntemleri” grup çalışması gerçekleştirilir. “Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği” uygulaması ve bunun genel değerlendirmesi, “8 Hatalı Çalışma Davranışı, Çalışmaya Başlamak ve Sürdürmek ile İlgili Problemler, Bilinçli ve Programlı Çalışmanın Önemi, , Zaman Yönetimi İçin Öneriler, Hayır Diyebilme, Etkin Dinleme ve Dersi Derste Öğrenme, Zamanı İyi Kullanma, Dikkatini Toplayabilme, Tekrarın Öğrenmedeki ve Başarıdaki Yeri ve Önemi”nin üzerinde durulur.

 

KULLANILAN TEST ENVANTERLER

Öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal sürecini destekleyici ve tanımlayıcı testler uygulanarak velilerle sonuçları paylaşıyoruz ve gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapıyoruz.

Problem Tarama

Başarısızlık Nedenleri

Çalışma Davranışlarını Değerlendirme

Sınav Kaygısı

Mesleki Eğilim Belirleme

 

VELİYE YÖNELİK

Bireysel Görüşmeler

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için veli iş birliğini önemsiyoruz. Öğrencilerin gelişimsel süreçlerini, sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik performanslarını etkileyebilecek durumları veli-rehber öğretmen-danışman öğretmen toplantılarında görüşüyor ve gerekli bilgileri paylaşıyoruz. Velilerin rehber öğretmenlerine bilgi vermesi, rehber öğretmenlerin öğrencilerine en uygun desteği verebilmesi açısından ayrıca önem taşıyor.

 

Sunumlar, Seminerler

Öğrencilerin içinde bulundukları bu dönemi ve sınav sürecini daha yakından takip edebilmeleri, konu hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için velilerimizi bu yönüyle destekleyici çalışmalar yapıyoruz.

Kimlik Gelişiminde Kendini Yönetebilmenin Önemi

Güçlü Ebeveyn Güçlü Çocuk 4 Modül

Sınırlar, Sorumluluklar, Özgürlükler

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi

Ergen ile İletişim

Anne Baba Tutumları

Sınava Az Kala