ÖĞRENME MEKANLARI

“Önce bizler binaları şekillendiririz sonra onlar bizleri şekillendirir.”  HATHAWAY

 

Mekânların davranışları belirleme ve yönlendirme becerisi düşünüldüğünde, eğitim ortamının düzenlenmesi; fiziksel mekân ile öğrenci, uzman, öğretmen, veli ve diğer ilgililer olmak üzere tüm paydaşları kapsayan sosyal bir ortamı içermektedir.

 

21. yüzyılın interaktif ve yenilikçi eğitim mekânları temel alınarak eğitim – öğretime hazırlanan okulumuz;

esnek – geleneksel ana mekân (Esnek öğrenme mekânlarının, okula daha yüksek devam ve derslere katılım sağladığı araştırmalarla kanıtlanmıştır.), sanat ve bilim üretimi için mekân, bazen birebir ya da sessiz çalışmaya elverişli pencere kenarında köşeler ile temel üç öğrenme mekânından oluşmaktadır.

Öğrencilerimizin kendilerini paydaşları ile birlikte yeniden keşfedebileceği, kendileri olup beceri ve ilgi dünyalarını geliştirebileceği, keşfe izin veren, etkileşimlere açık, esnek ve çok kullanımlı, öğrencilerini merkeze koyan, katılımcı ve şeffaf eğitim modellerine fırsat veren fiziki özelliklerimiz aynı zamanda öğrencilerimizin okul mekânına karşı bağlılıklarını güçlendirmeye yöneliktir.

 

SINIFLAR

İdeal bir sınıf ortamının oluşturulması sınıfın fiziksel özelliklerinin doğru oluşturulması ile başlar. Sınıflarımız çağın ilerisinde öğrenme amaçlarını tam anlamıyla gerçekleştirmeye yönelik olarak düzenlenmiştir. Masalar, sandalyeler, akıllı tahtalar, yazı tahtaları ve öğrenci ürünleriyle işlevselleştirdiğimiz panolarımız öğrencilerimizin “benim okulum” duygularını güçlendirmeye yönelik olarak tasarlanmıştır.

Eğitimin niteliğini artıran sınıf oturma düzenleri; öğrencilerimizin öğretmenlerini ve tüm öğretim materyallerini rahatlıkla görebildiği şekilde düzenlenmektedir. Sınıf içi tartışma ortamlarında öğrencilerin göz teması kurabildiği, sınıf içi etkileşim ve iletişimin sağlıklı bir şekilde sağlandığı “U” tipi sınıf ortamları oluşturulmaktadır.

Öğrenci sayısı, yerleşme düzeni, aydınlatma, ısı, akustik, görünüm ve temizlik özellikleri ile ideal olarak oluşturulan “İstek”li sınıflarda eğitim almak ayrıcalıktır.

 

MAKER COD LAB

“Kodlama, yaratıcılığı, ilhamı ve yeniliği ateşler .  Bunların hepsi bir kariyerde gerekli olan parçalardır.”FLORESA, Öğretmen


Öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerine hâkim olmalarını sağlamak üzere oluşturulan çok yönlü atölyemiz, son teknoloji ile donatılarak farklı problemlere farklı çözümler üretmeye yönelik olarak sürekli geliştirilmektedir. Atölyemizde öğrencilerimize çeşitli teknolojik imkânların kullanılması öğretilmekle birlikte “Maker”lık yolunda teknoloji ile ilişkilerinin kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

 

FEN BİLGİSİ LABORATUVARI
Fen Bilimleri dersinin kalbi laboratuvardır.

Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği ve değiştiği günümüzde bilgilerin öğrenilmesi ve kalıcılığının sağlanması yaparak, görerek ve yaşayarak öğrenmeyle mümkün olduğundan fen bilimleri derslerinin en önemli öğrenme mekânları laboratuvarlardır.

Çağımızın ilerisinde şartlara sahip olan “Fen Bilimleri Laboratuvarımız” öğrencilerimizin bilgiyi keşfetmeleri ve keşiflerinin ötesini hayal etmelerine yönelik çağın ilerisinde olanakların sağlandığı öğrenme mekânlarıdır.

 

GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ

Küçük ve genç sanatçılarımızın kendilerini en rahat hissettikleri, en özgür oldukları, en çok düşündükleri yer!

“İstek”liler; atölyelerini temiz ve düzenli tutar. Araç – gereçlerini ve okul eşyalarını dikkatli kullanır. Başkalarını rahatsız etmeden çalışmaya özen gösterir.

 

SERAMİK ATÖLYESİ

Hayallerin sınırlarının zorlandığı, parmakları kıvrak “İstek”lilerin sosyal ve ruhsal gelişimine katkıda bulunulan, eğlenerek öğrenmenin keyfinin çıkarıldığı atölyemiz.

Tam donanımlı, farklı nitelikteki çamurların kullanılabildiği, sır altı ve artistik sır boyama tekniklerinin uygulandığı,  içinde çömlekçi tornası bulunan atölyemiz geniş, aydınlık ve ferah. Boya ve pişirmek için kullanılan özel seramik fırınımız, anaokulundan liseye fırın doldurma, boşaltma, çalıştırma teknikleri ile öğrencilerimizin kullanımındadır.

 

RESİM ATÖLYESİ

Sulu boyadan akrilik boyaya kadar çeşitli boyaların kullanıldığı, ders içeriklerinin sunumlarla süslenmesine yönelik teknolojik donanıma sahip, disiplinler arası çalışmalara açık, aydınlık geniş atölyemizde, öğrencilerimiz ders araç – gereçlerini de depolayabiliyor.

 

LEGO AKTİVİTE MERKEZİ

21. yüzyıl bilim ve teknoloji olanakları ile yaratıcılık, takım çalışması, üç boyutlu görebilme yeteneği, koordinasyon, bilimsel düşünme, problem çözme, günlük ve sosyal yaşam becerilerinin geliştirildiği atölyemizde genç “İstek”liler özgürce meraklarının peşinden gidiyor.

 

MÜZİK LABORATUVARI

“Müziğin alternatif kanallardan geçerek beynin değişik bölümleri arasında bağlantı kurmak gibi benzersiz bir becerisi vardır.” G. Schlaug

Müziğin temel yapılarını kavramaya ve çalma becerisini geliştirmeye yönelik çağın enstrümanları ile donatılmış, renkli müzik laboratuvarımız öğrencilerimizin ders dışında da keyifli zamanlar geçirdiği öğrenme mekânlarımız arasındadır.

SPOR SALONU

Beden eğitimi dersleri, branşa özgü çalışmalar ve takımlar bazında yapılacak antrenmanları ağırlayan spor salonumuz teknik özellikleri ile “İstek”li sporcuların çalışma alanıdır.

 

SATRANÇ ATÖLYESİ

Anasınıfında başlayan satranç eğitimimiz, satranç atölyesinde bulunan satranç takımları, öğretim panosu, özel masaları ile satranç sever “İstek”lerin ilgi alanları arasındadır. Bahçe satranç takımlarımız eğlenerek öğrendiğimiz alanlarımızdandır.

 

DANS ATÖLYESİ

Duygu ve düşüncelerin bedensel devinimlerle dışa yansıtıldığı dans atölyemizde, profesyonel dans öğretmenlerimiz öğrencilerimize kendilerini dans yoluyla nasıl ifade edebileceklerini öğretiyor.

 

FINGERS

Sergi, fuaye ve etkinlik alanı olarak kullandığımız “Fıngers” sadece derslerde değil, teneffüslerde de “İstek”lilerin keyifli zaman geçirdikleri, öğrenmelerine katkı sağladıkları alanlardan biridir.