DESTEK HİZMETLERİMİZ

ÖĞRENCİ İŞLERİ

Veli ve öğrencilerin her türlü bilgileri bu bölümde bulunur. Okul – Veli arasındaki iletişimin sürekliliği ve sağlamlığı için bu bölümde kayıtlı olan bilgilerin güncelliği çok önemlidir. Velilerimizin, adres ya da telefon bilgilerinde bir değişiklik olduğu takdirde, bu birimimize haber vermeleri iletişim ağımızın işleyişi açısından büyük önem taşımaktadır.

MUHASEBE

Okul içi ve dışı her türlü mali bilgilerin bulunduğu birimdir. Okul ücretlerinin ilanı, öğrencilerimizin kayıt durumu bu birim tarafından takip edilir.

BASIN – HALKLA İLİŞKİLER

Okulumuz içerisinde ve dışında gerçekleşen tüm aktivitelerin organizasyonlarından ve bu organizasyonların veli, öğrenci ve basına duyurulmasından sorumlu olan halkla ilişkiler departmanımız, okulumuz ve siz velilerimiz arasında sağlam bir iletişim köprüsü kurmak amacıyla oluşturulmuştur.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Eğitim sürecinde ölçme ve değerlendirme etkinlikleriyle yapılacak gözlemler sayesinde öğrenci davranışlarının hangi düzeyde olduğu belirlenir. Öğrenci başarısının güvenilir yöntemlerle ölçülmesi ve değerlendirilmesi en başta eğitimin kalitesini ve verimliliğini arttırma yönünden önemlidir. Bir eğitim kurumunun önemli görevlerinden biri, öğrencinin çok yönlü gelişimini sağlamaktır.

BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

Bilgisayar, bilgiye ulaşmak, bilgiyi kullanmak ve üretmek için bir araçtır. Okulumuzda bilgisayar, eğitim sürecinin bir parçası olarak yer almaktadır. Öğrencilerimizin, hızla değişen teknoloji karşısında öğrendiklerini farklı durumlara ve programlara transfer edebilmeleri hedeflenmektedir. Bilişim teknolojileri bölümünün temel amacı, akademik süreçler içerisinde yeni yazılım ve donanımların aktif olarak kullanımını sağlamaktır.