VELİLERE ÖZEL

İstek İzmir Okul Aile Birliği; 

 

Okulumuz ile velilerimiz arasındaki iletişimi sağlamak üzere gönüllülük esasına dayalı olarak kurulur.

 Yazılı olarak kabul ettiği şikâyet ve önerileri başkanı aracılığı ile okul yönetimine sunar.

Sosyal sorumluluk projelerinde okul adına aktif görev alır. Okul tarafından görevlendirilecek yöneticiye gerekli desteği verir.

Resmî tören ve etkinliklere aktif olarak katılırlar.

Çoğunluğun katılımı ile imza altına alınan kararları okul yönetiminin onayına sunarak uygulamaya koyar.

Okul ve öğrenci yararına çalışır. Sorun durumunda okul idaresi ile yazılı olarak paylaşır. Sözel bildiriler ile ilgili kişisel yorum yapamaz, ilgili yöneticiye yönlendirir.

Üyeleri toplantıda konuşulan konuları ve alınan kararları deklare etme yetkisine sahip değildir.

İSTEK Okulları
Kayıt Formu

Şubat Ayı
Yemek Listesi

Kişisel Verilerin
Korunması